تحریم و منع حج تمتّع توسط عمر ملعون!!!

تحریم و منع حج تمتّع توسط عمر ملعون!!!

نهی از حج تمتع


پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله خود  فریضه حج تمتع را انجام داد. و از سوى خداوند متعال مأ مور به انجام آن گردید. نص صریح گفتار خداوند این است:

پس هر که با پایان بردن عمره تمتّع به سوى حج تمتّع رود، آنچه از قربانى میسر است [قربانى کند]. و هر کس به قربانى تمکّن نیافت سه روز در ایام حجّ روزه بدارد و هفت روز هنگام مراجعت، که ده روز تمام شود این عمل بر آن کس است که اهل شهر مکّه نباشد. (ایه ۱۹۶ سوره بقره)

ولی روزى عمر در منبر خطبه خواند و ضمن آن با کمال صراحت و بى پروایى گفت: دو متعه در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله (حلال) بوده و من امروز آنها را حرام میکنم و مرتکبین آنها را به کیفر میرسانم.  یکی متعه زنان و دیگری متعه حج.(۱)

و در روایت دیگر آمده است که عمر گفت: دو متعه در زمان رسول الله صلی الله علیه و اله و خلافت ابوبکر بود. و من امروز از آنها نهی می کنم (حرام می کنم) (۲)

همچنین ابو موسى می گوید: عمر گفت : حج تمتّع سنّت پیغمبر است ، ولى من مى ترسم حاجیان در زیر درخت با زنان خود همبستر شوند، سپس با آنها به حج بروند !! (۳)

از ابن عباس می گوید: شنیدم که عمر می گفت: به خدا قسم من  شما را از حج تمتع نهی می کنم در حالی که به طور قطع آن در کتاب خدا آمده است و خودم آن را با رسول الله ص انجام می دادم !! (۴)


اسناد:

(۱) تفسیر الرازی ج ۲ / ۱۶۷ وج ۳ / ۲۰۱ و ۲۰۲ ط ۱، شرح نهج البلاغه لابن أبى الحدید ج ۱۲ / ۲۵۱ و ۲۵۲ وج ۱ / ۱۸۲، البیان والتبیان للجاحظ ج ۲ / ۲۲۳، أحکام القرآن للجصاص ج ۱ / ۳۴۲ و ۳۴۵ وج ۲ / ۱۸۴، تفسیر القرطبى ج ۲ / ۲۷۰ وفى طبع آخر ج ۲ / ۳۹، المبسوط للسرخسی الحنفی باب القرآن من کتاب الحج وصححه ج، زاد المعاد لابن القیم ج ۱ / ۴۴۴ فقال ثبت عن عمر وفى طبع آخر ج ۲ / ۲۰۵ فصل اباحه متعه النساء، کنز العمال ج ۸ / ۲۹۳ و ۲۹۴ ط ۱، ضوء الشمس ج ۲ / ۹۴، سنن البیهقى ج ۷ / ۲۰۶، الغدیر للامینی ج ۶ / ۲۱۱، المغنى لابن قدامه ج ۷ / ۵۲۷، المحلى لابن حزم ج ۷ / ۱۰۷، شرح معانی الاثار باب مناسک الحج للطحاوی ص ۳۷۴، مقدمه مرآه العقول ج ۱ / ۲۰۰٫

(۲) قال عمر: ” متعتان کانتا على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم وعلى عهد أبى بکر رضى الله عنه وأنا أنهى عنهما “. راجع: وفیات الاعیان لابن خلکان ج ۲ / ۳۵۹ ط ایران، الغدیر ج ۶ / ۲۱۱٫

(۳) أخرجه الامام أحمد من حدیث عمر فی ص ۴۹ من الجزء الاول من مسنده (منه قدس). مسند أحمد ج ۱ / ۴۹، الغدیر ج ۶ / ۲۰۲ عن المسند.

 

(۴) وعن ابن عباس قال: سمعت عمر یقول: والله انى لانهاکم عن المتعه وانها لفى کتاب الله ولقد فعلتها مع رسول الله صلى الله علیه وآله یعنى العمره فی الحج . راجع: سنن النسائی ج ۲ / ۱۶، تاریخ ابن کثیر ج ۵ / ۱۰۹٫ اعتراف عمر ان الرسول صلى الله علیه وآله فعل متعه الحج وهى فی کتاب الله: صحیح مسلم ص ۸۹۶ ح ۱۵۷، مسند الطیالسی ج ۲ / ۷۰ ح ۵۱۶، مسند أحمد ج ۱ / ۴۹ و ۵۰ ط ۱، سنن ابن ماجه ص ۶۹۲ ح ۲۹۷۹، کنز العمال ج ۵ / ۸۶ ط ۱، مقدمه مرآه العقول ج ۱ / ۲۲۵، حلیه الاولیاء ج ۵ / ۲۰۵٫

نظر دهيد