بیوگرافی شیطان

بیوگرافی شیطان

بیوگرافی شیطان

 

شیطان، نخستین کسى بود که بعضى کارها را مرتکب شد و پیش از او کسى آن ها را انجام نداده بود و آن ها از این قرارند:

– اولین کسى که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و بالاتر دانست و گفت: من از آتشم و او از خاک در حالى که آتش از خاک بالاتر است .(۱)

– اولین کسى که در پیشگاه با عظمت الهى تکبر نمود و به دستور خالق خود عمل نکرد.(۲)

– اولین کسى که که معصیت و نافرمانى خدا را کرد و آشکارا با او مخالفت نمود.(۳)

– اولین کسى که به دروغ گفت: خدا گفته از این درخت نخورید، چون درخت جاوید است و اگر کسى از آن بخورد تا ابد زنده مى ماند و با خدا شریک مى شود.(۴)

– اولین کسى که که قسم به دروغ خورد و گفت: من شما را نصیحت مى کنم .(۵)

شیطان اولین کسى است که صورت هاى مجسمه و بت را ساخت

– اولین کسى که نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال طول کشید.(۶)

– اولین کسى که که غنا و آواز خواند، همان زمانى که آدم علیه السلام از درخت نهى شده خورد.(۷)

– اولین کسى که نوحه خواند و گریست؛ چون او را به زمین فرستادند، به یاد بهشت و نعمتهاى آن نوحه و گریه کرد.

– اولین کسى که لواط کرد آنگاه که به میان قوم لوط آمد.(۸)

– اولین کسى که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه السلام را با آن در آتش اندازند.

– اولین کسى که دستورساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد، براى این که موهاى اضافى پاى بلقیس پادشاه سبا را از بین ببرند.(۸)

– اولین کسى که دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان علیه السلام آن را روى خندق گذارد و بلقیس را آزمایش کند.(۹)

– اولین کسى که عبادت و بندگى او، فرشتگان را به تعجب در آورد!

– اولین کسى که به خداى خود اعتراض کرد.(۱۰)

– اولین کسى که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق کرد.(۱۱)

– اولین کسى که که سحر و جادو کرد و آن دو را به مردم یاد داد.(۱۲)

– اولین کسى که براى زیبایى ، زلف گذاشت .(۱۳)

اولین کسى که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق کرد.

– اولین کسى که نقاشى کرد و چهره کشید.(۱۴)

– اولین کسى که آتش حسدش شعله ور شد.(۱۵)

– اولین کسى که به ناحق مخاصمه و جدال کرد.

– اولین کسى که خداى تعالى به او لعنت نمود( و از ناراحتى فریاد کشید.(۱۶)

– اولین کسى که به خدا کفر ورزید.(۱۷)

– اولین کسى که گریه دروغى نمود.(۱۸)

– اولین کسى که عبادت و خلقت خود را ستود.

– اولین کسى که صورت هاى مجسمه و بت را ساخت .(۱۹)

—————————————–

پی نوشت ها:

۱-اعراف (۷)، آیه ۱۲٫

۲-تفسیر قمى ، ص ۳۲، بحار، ج ۶۰، ص ۲۷۴؛ المیزان ، ج ۸، ص ۵۹٫

۳- حجر(۱۵)، آیه ۳۱٫

۴- طه (۲۰)، آیه ۲۰٫

۵-اعراف (۷)، آیه ۲۱٫

۶- نهج البلاغه ، خطبه قاصعه .

۷- تفسیر عیاشى ، ج ۱، ص ۴، بحار، ج ۶۰، ص ۱۹۹، ۲۱۹٫

۸-علل الشرایع ، ج ۲، ص ۲۳۳، بحار، ج ۹۳، ص ۳۰۶٫

۹-بحار، ج ۱۴، ص ۱۱۲٫

۱۰-سوره نمل ، آیه ۴۴٫

۱۱- کتاب سلیم بن قیس .

۱۲- بقره (۲)، آیه ۱۰۲٫

۱۳- کتاب ابلیس ، ص ۱۶۴ و ۱۶۵٫

۱۴- مکاسب ، شیخ انصارى ، مکاسب محرمه .

۱۵- در المنثور، ج ۱، ص ۵۱؛ خصال ، ج ۱، ص ۵۰؛ بحار، ج ۶۰، ص ۲۲۲ و ۲۸۱٫

۱۶- ص (۳۸)، آیه ۷۸٫

۱۷- ص (۳۸)، آیه ۷۴٫

۱۸- تفسیر عیاشى ، ج ۱، ص ۴۰؛ خصال ؛ ج ۱، ص ۵۰؛ بحار، ج ۶۰؛ ص ۱۹۹، ۲۱۹٫

۱۹- مائده (۵)، آیه ۸۹٫

منبع:

صالحی حاجی آبادی، نعمت الله، شیطان در کمین گاه،

نظر دهيد