برخی دیگر از اثار صلوات (ثواب 72 شهید )…

برخی دیگر از اثار صلوات (ثواب ۷۲ شهید )…

بخش پنجم صلوات و بخشش گناهان 
۶۲ – انهدام گناهان  
امام رضا – علیه السلام – فرمود:
هر کس نتواند کفاره گناهانش را بپردازد، باید بر محمد و آلش درود فراوانم بفرستد چه آن گناهان را منهدم مى سازد. (۳۲)
۶۳ – بخشیده شدن گناهان آینده و گذشته  
رسول خدا – صلى الله علیه و آله – فرمود: هر دو بنده که دوست یکدیگر باشند براى خدا و با هم مصافحه نمایند و بر من صلوات فرستند، پیش از آن که از هم جدا شوند، حق تعالى گناهان گذشته و آینده هر دو را مى آمرزد.
دیگر آن که آن حضرت فرمود: هر که مصافحه کند با مسلمانى ، و در وقت مصافحه بگوید: اللهم صل على محمد و آل محمد و سلم این عمل از گناهان او، چیزى باقى نمى گذارند.
۶۴ – درود ملایک بر صلوات فرستنده  
رسول خدا – صلى الله علیه و آله – فرمود که : حق تعالى ، ملکى آفریده است که دو بال دارد: یکى در مشرق است و دیگرى در مغرب ، و پاى او در زمین هفتم است و سر او در زیر عرش ؛ و براى آن ملک ، پرها است به عدد همه خلایق ، از انس و جن و حیوانات صحرایى و دریایى و به عدد انفاس ‍ ایشان ، و به شمار قطرات باران و برگ درختان و ستاره هاى آسمان و ریگ هاى بیابان ؛ و چون یکى از امت من بر من صلوات فرستد، حق تعالى به آن فرشته امر فرماید که در نهر نور – که دریاى است زیر عرش – غوطه خورد و بیرون آید، و خود را بفشاراند؛ و از هر پر وى ، قطره اى فرو ریزد؛ و حق تعالى ، آن قطره را ملکى گرداند، و جمیع آنها را امر فرماید که تا روز قیامت براى آن بنده استغفار کنند. (۳۳)
۶۵ – صلوات هنگام بوییدن گل  
مالک جهنى ، مى گوید: که گلى به حضرت امام جعفر صادق – علیه السلام – دادم ، گرفتند و بوییدند و بر هر دو دیده گذاشتند، پس فرمودند: هر که گلى را بگیرد و ببوید و بر دیده بگذارد و بگوید:
اللهم صل على محمد و آل محمد.
هنوز بر زمین نگذاشته باشد که گناهانش آمرزیده شود.

۶۶ – بخشش گناهان  
در کتاب عیون المجالس – که آن نیز از کتب عامه است – روایت است که :
وقتى یکى از بندگان بر رسول خدا – صلى الله علیه و آله و سلم – صلوات فرستد، منادى از عالم غیب ندا کند که حق تعالى ، بر این بنده ده بار صلوات فرستد؛ و چون این ندا به آسمان اول رسد، هزار بار بر او صلوات فرستند؛ و چون به ساکنان آسمان دوم رسد، هزار بار بر آن افزایند؛ و هم چنین تا آن که نزدیک سدره المنتهى مى رسد، به هفت هزار بار خواهد رسید. پس حق تعالى به ملایکه خطاب نماید که : شما از عهده صلوات بنده من بیرون نمى توانید آمد. آن را به من وا گذارید، تا آن که من جزاى او را بدهم ، و جزاى او آن است که گناهان او را بیامرزم .
۶۷ – طلب آمرزش با همه زبان  
در اخبار وارد شده است که وقتى بنده اى بر رسول خدا صلى الله علیه و آله صلوات فرستد، حق تعالى از آن صلوات ، از نور، عمودى مى آفریند که یک طرف آن بر زمین است ، و طرف دیگر آن در آسمان ، و آن عمود، هفتاد هزار شعبه دارد؛ و بر هر شعبه ، هفتاد هزار ملک نشسته است ؛ و هر ملکى هفتاد هزار سر دارد؛ و بر هر سرى هفتاد هزار دهان است ؛ و در هر دهانى هفتاد هزار زبان است ؛ و به هر زبانى هزار لغت تکلم مى نماید، و جمیع آن ملایکه با همه آن ها زبان ها و لغت ها براى آن صلوات فرستنده استغفار مى کنند، تا روز قیامت .
۶۸ – از بین برنده گناهان  
امیر المؤ منین – علیه السلام – فرمود: فرستادن صلوات بر پیغمبر خدا – صلى الله علیه و آله – بهتر از آبى که آتش را خاموش کند، گناهان را از بین مى برد و سلام بر آن حضرت اءفضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگى ، و دوستى رسول خدا – صلى الله علیه و آله – افضل و برتر از جان نثارى و ریختن خون ها.
و همچنین فرمود: به کار بردن شمشیرها در راه خدا است .
۶۹ – خوشا به حال شما که آمرزیده شدید  
پیغمبر اکرم – صلى الله علیه و آله – فرمودند:
همانا کاروانى از فرشتگان به امر خداوند بزرگ در جهان پراکنده اند، هرگاه به جلسه ذکر خاندان عصمت و طهارت مى رسند و به یکدیگر مى گویند فرود آیید زمانى که پیاده شدند اهل محفل را با آمین گفتن و صلوات آنان همراهى مى کنند؛ و در پایان به یکدیگر بر اهل ذکر گویند خوشا بر شما که آمرزید شدید!
۷۰ – نوشتن صلوات  
پیامبر خدا – صلى الله علیه و آله – فرمودند:
من صلى على فى کتاب لم تزل الملائکه تستغفر له مادام اسمى فى ذلک الکتاب . ؛
هر کس در نوشته اى بر من درود فرستد، تا زمانى که نام من در آن نوشته موجود باشد، فرشتگان پیوسته براى او آمرزش طلبند.
۷۱ – بخشش گناهان به اندازه ریگ بیابان  
از حضرت امام على نقى علیه السلام منقول است : هر که گلى را ببوید و بر دیده ها گذاشته ، صلوات بر محمد و ائمه علیهم السلام بفرستد، حق تعالى براى او از حسنات به قدر یک بیابان عالج که در ما بین مکه و شام و عراق کشیده شده است ، بنویسد و از گناهان او، به عدد ریگ بیابان محو نماید.
۷۲ – محو شدن ده گناه  
رسول اکرم – صلى الله علیه و آله – فرمود:
هر کس بر من یک بار صلوات و درود فرستد، خدا به سبب آن ده بار بر وى درود فرستد و ده گناه از وى محو فرماید و ده حسنه براى او ثبت کند و دو فرشته موکل بر او براى رساندن آن صلوات به روح من از یکدیگر سبقت گیرند.
۷۳ – آمرزش گناهان  
پیغمبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله فرمودند:
من قال اءللهم صل على محمد و آل محمد اءعطاه الله اءجر اثنین و سبعین شهیدا و خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه ؛
هر کس بگوید اللهم صل على محمد و آل محمد خداوند به او پاداش ‍ هفتاد و دو شهید خواهد داد و مانند روزى که از مادر متولد گردیده است از گناه بیرون خواهد گردید.
۷۴ – باقى نماندن چیزى از گناه  
رسول خدا (ص ) فرمودند:
هر کس بر من یک بار درود فرستد خدا به رویش درى از عافیت خواهد گشود و نیز روایت شده است که آن حضرت فرمودند: هر کس بر من یک بار فرستد چیزى از گناه برایش باقى نخواهد ماند.
۷۵ – پاک شدن سهر روز از گناه  
رسول اکرم – صلى الله علیه و آله – فرمودند:
هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد، آن دو ملکى که حافظ اویند، تا سه روز، هیچ گاه براى او نمى نویسند.
۷۶ – ریزش گناهان  
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه کسى از امت من بر من صلوات فرستد و به دنبال آن بر اهل بیت من صلوات فرستد، براى او درهاى آسمان باز خواهد شد و بر او فرشتگان هفتاد بار صلوات مى فرستند؛ گر چه گنهکار بسیار خطاکار باشد. سپس از او گناهان مى ریزد، چنان که برگ از درخت مى ریزد.
۷۷ – لطف الهى بکند کار خویش  
در کتاب جذب القلوب الى دیار المحبوب نوشته شیخ عبدالحق دهلوى آمده است که :
مردى هنگام طواف ، غیر از صلوات بر پیغمبر (ص ) به ذکر دیگرى نمى پرداخت . از او پرسیدند: چرا از صلوات ذکر دیگرى نمى گویى ؟
گفت : من با خدا عهد کردم که به وردى غیر از صلوات بر محمد و آل محمد نپردازم ؛ زیرا پس از آن که پدرم وفات نمود، او را دیدم که صورتش مانند صورت خر شد، بسیار غمگین و ناراحت شدم و با غصه خوابیدم ، در خواب ، رسول خدا (ص ) را دیدم ، دامن آن بزرگوار را گرفته و التماس نمودم و او را شفیع پدر خود قرار دادم و به آن حضرت گفتم : چرا صورت پدرم تغییر کرده ؟
آن حضرت فرمودند: پدرت رباخوار بود و کسى که در دنیا رباخوارى کند، در آخرت صورت او تغییر کرده و به شکل حمار (خر) در مى آید؛ اما از آن جا که پدر تو هر شب به هنگام خواب ، صد بار بر من ، صلوات مى فرستاد، به همین خاطر، من شفاعت تو را درباره او قبول نموده و صورتش را به حالت اولیه برگردانیدم .
من از خواب بیدار شدم ، هنگامى که به صورت پدرم نگاه کردم ، دیدم صورتش مثل ماه مى درخشد، او را دفن کردم و به هنگام تدفین او شنیدم که هاتفى مى گفت : سبب عنایت بارى تعالى و غفران و آمرزش او به پدر تو به این خاطر بود که او بر پیامبر صلوات مى فرستاد. (۳۴)
۷۸ – ثواب هفتاد و دو شهید  
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند:
هر کس بر محمد و آل او صلوات بفرستد، خداوند به او ثواب هفتاد و دو شهید عنایت فرماید و از گناهان بیرون مى آید مانند روزى که از مادر متولد شده باشد. (۳۵)
۷۹ – ثواب عادت به نوشتن ذکر صلوات  
در کتاب معراج النبوه آمده است که : مردى در کوفه براى مردم کتاب مى نوشت و عادت داشت که هنگام نوشتن ، هر گاه به نام مبارک پیامبر صلى الله علیه و آله مى رسید، صلوات را نیز همراه آن مى نوشت ، پس از این که وفات نمود، او را در خواب دیدند، از او پرسیدند: با تو چه کردند؟
او گفت : چون من عادت داشتم پس از نوشتن نام پیامبر صلى الله علیه و آله را نیز بنویسم به همین خاطر مرا آمرزیدند. (۳۶)
۸۰ – رفع غیبت  
روزى ، یکى از اولیاء به الیاس و خضر، – علیهماالسلام – شکایت کرد، که مردم ، غیبت بسیار مى کنند و آن از گناهان کبیره است . هر چند که ایشان را نصیحت مى کنم و از آن منع مى نمایم ، سخن من را نمى شنوند و آن عمل قبیح را ترک نمى کنند. حضرت الیاس – علیه السلام – فرمود: چاره این کار، آن است که چون کسى به مجلس در آید، به او بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على محمد و آل محمد ، که حق تعالى ، ملکى را بر اهل آن مجلس موکل مى گرداند، که هر گاه کسى شروع در غیبت کردن نگاه دارد.
پس حضرت خضر – علیه السلام – فرمود که : چون کسى در وقت بیرون رفتن از مجلس ، بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آل محمد ، حق تعالى ملکى را مى فرستد، تا آن که نگذارند که اهل آن مجلس ، غیبت او نمایند.
 

 

۳۲-مصابیح الدجى ، ص ۴۱۹٫
۳۳-شرح و فضایل صلوات ، ص ۸۲٫
۳۴-خزینه الجواهر، ص ۵۸۸٫
۳۵-داستان هاى از صلوات .
۳۶-خزینه الجواهر، ص ۵۸۹٫

نظر دهيد