اين زنان چه كرده بودند؟

این زنان چه کرده بودند؟

این زنان چه کرده بودند؟

امیرالمؤمنین على علیه السلام مى فرماید:
روزى با فاطمه محضر پیامبر خدا صلى الله علیه و آله رسیدیم ، دیدیم حضرت به شدت گریه مى کند.
گفتم :
پدر و مادرم به فدایت یا رسول الله ! چرا گریه مى کنى ؟
فرمود:
یا على ! آن شب که مرا به معراج بردند، گروهى از زنان امت خود را در عذاب سختى دیدم و از شدت عذابشان گریستم . (و اکنون گریه ام براى ایشان است ).
زنى را دیدم که از موى سر آویزان است و مغز سرش از شدت حرارت مى جوشد.
زنى را دیدم که از زبانش آویزان کرده اند و از آب سوزان جهنم به گلوى او مى ریزند.
زنى را دیدم ، گوشت بدن خود را مى خورد و آتش از زیر پاى او شعله ور است .
و زنى را دیدم دست و پاى او را بسته اند و مارها و عقرب ها بر او مسلط است .
زنى را دیدم از پاهایش در تنور آتشین جهنم آویزان است .
زنى را دیدم ، از سر خوک و از بدن الاغ بود و به انواع عذاب گرفتار است .
و زنى را به صورت سگ دیدم و آتش از نشیمنگاه او داخل مى شود و از دهانش بیرون مى آید و فرشتگان عذاب عمودهاى آتشین بر سر و بدان او مى کوبند.
حضرت فاطمه علیهاالسلام عرض کرد:
پدر جان ! این زنان در دنیا چه کرده بودند که خداوند آنان را چنین عذاب مى کند.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
دخترم ! زنى که از موى سرش آویخته شده بود، موى سر خود را از نامحرم نمى پوشاند.
و زنى که از زبانش آویزان بود، بدون اجازه شوهر از خانه بیرون مى رفت .
و زنى که گوشت بدن خود را مى خورد، خود را براى دیگران زینت مى کرد و از نامحرمان پرهیز نداشت .
و زنى که دست و پایش بسته بود و مارها و عقرب ها بر او مسلط شده بودند، به وضو و طهارت لباس و غسل حیض اهمیت نمى داد و نماز را سبک مى شمرد…
و زنى که سرش مانند خوک و بدنش مانند الاغ بود، او زنى سخن چین و دروغگو بود.
و اما زنى که در قیافه سگ بود و آتش از نشیمنگاه او وارد و از دهانش خارج مى شد، زنى خواننده و حسود بود.
سپس فرمود:
واى بر آن زنى که همسرش از او راضى نباشد و خوشابحال آن زن که همسرش از او راضى باشد.

 

منبع: بحار : ج ۸، ص ۳۰۹ و ج ۱۸، ص ۳۵۱  و ج ۱۰۳، ص ۲۴۵ با اندکى تفاوت .

۱ نظر

  1. ناشناس گفت:

    وای بر شماا.

نظر دهيد