اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

امام حسين‏ (ع) در کتب اهل سنت ( عبادت)

امام حسين‏ (ع) در کتب اهل سنت

عبادت امام حسين‏ (ع)

1 – ابن عبدربّه روايت کرده که به علي بن الحسين‏عليه السلام گفته شد: چرا اولاد پدرت اندک است؟ حضرت فرمود: تعجّب من آن است که چگونه او بچه‏دار شده است در حالي که در هر شبانه روز هزار رکعت نماز به جا مي‏آورد، پس چگونه مي‏توانست که فارغ براي زنان شود؟ [1] .

2 – ابن صباغ مالکي روايت کرده: هنگامي که امام حسين‏عليه السلام به نماز مي‏ايستاد رنگش زرد مي‏شد. به او گفته شد: اين چه حالتي است که شما را هنگام نماز عارض مي‏شود؟ حضرت مي‏فرمود: شما نمي‏دانيد که من در مقابل چه کسي مي‏خواهم بايستم. [2] .

3 – زمخشري روايت کرده که حسين بن علي‏عليه السلام را مشاهده کردند در حالي که مشغول طواف خانه خدا بود. آن گاه به طرف مقام اسماعيل آمد و نماز به جا آورد. سپس صورتش را بر مقام گذارده، شروع به گريه کرد و عرض نمود: بنده کوچکت به در خانه توست، خادم کوچکت به در خانه توست، سائلي به در خانه توست. اين جملات را مکرّر تکرار مي‏نمود. آن گاه از آن جا بيرون آمد و گذرش به مساکيني افتاد که مشغول خوردن تکه نان‏هايي بودند. حضرت بر آنان سلام کرد و آنان حضرت را به طعامشان دعوت نمودند. حضرت نزد آنان نشست و فرمود: اگر اين‏ها صدقه نبود من با شما تناول مي‏کردم.آن گاه فرمود: برخيزيد و به سوي منزل من آييد. حضرت آنان را غذا ولباس داد. [3] .

4 – از عبداللَّه بن عبيد بن عمير روايت شده که گفت: حسين بن علي‏عليهما السلام بيست و پنج مرتبه حج را پياده انجام داد در حالي که اسبان نجيبش به همراهش بودند. [4] .

5 – ابن عبدالبر مي‏گويد: «حسين عليه السلام مردي فاضل و دين دار بود. نماز و روزه و حج بسيار انجام مي‏داد». [5] .

6 – طبري به سندش از ضحاک بن عبداللَّه مشرقي نقل کرده که گفت: «چون شب – در کربلا – بر حسين‏عليه السلام و اصحابش رسيد تمام آن شب را به نماز و استغفار و دعا و تضرّع به سر بردند…». [6] .

منبع :

[1] عقدالفرید , ج2 , ص220

[2] الفصول المهمه , ص183

[3] ربیع الابرار , ص210

[4] صفه الصفوه , ج1 ,ص321 ; اسد الغابه ,ج3 ,ص20 ,ط مصر

[5] الاستیعاب , ج1 , ص393

[6] تاریخ طبری , ج5 , ص421

1 – ابن عبدربّه روايت کرده که به علي بن الحسين‏عليه السلام گفته شد: چرا اولاد پدرت اندک است؟ حضرت فرمود: تعجّب من آن است که چگونه او بچه‏دار شده است در حالي که در هر شبانه روز هزار رکعت نماز به جا مي‏آورد، پس چگونه مي‏توانست که فارغ براي زنان شود؟ [1] .

2 – ابن صباغ مالکي روايت کرده: هنگامي که امام حسين‏عليه السلام به نماز مي‏ايستاد رنگش زرد مي‏شد. به او گفته شد: اين چه حالتي است که شما را هنگام نماز عارض مي‏شود؟ حضرت مي‏فرمود: شما نمي‏دانيد که من در مقابل چه کسي مي‏خواهم بايستم. [2] .

3 – زمخشري روايت کرده که حسين بن علي‏عليه السلام را مشاهده کردند در حالي که مشغول طواف خانه خدا بود. آن گاه به طرف مقام اسماعيل آمد و نماز به جا آورد. سپس صورتش را بر مقام گذارده، شروع به گريه کرد و عرض نمود: بنده کوچکت به در خانه توست، خادم کوچکت به در خانه توست، سائلي به در خانه توست. اين جملات را مکرّر تکرار مي‏نمود. آن گاه از آن جا بيرون آمد و گذرش به مساکيني افتاد که مشغول خوردن تکه نان‏هايي بودند. حضرت بر آنان سلام کرد و آنان حضرت را به طعامشان دعوت نمودند. حضرت نزد آنان نشست و فرمود: اگر اين‏ها صدقه نبود من با شما تناول مي‏کردم.آن گاه فرمود: برخيزيد و به سوي منزل من آييد. حضرت آنان را غذا ولباس داد. [3] .

4 – از عبداللَّه بن عبيد بن عمير روايت شده که گفت: حسين بن علي‏عليهما السلام بيست و پنج مرتبه حج را پياده انجام داد در حالي که اسبان نجيبش به همراهش بودند. [4] .

5 – ابن عبدالبر مي‏گويد: «حسين عليه السلام مردي فاضل و دين دار بود. نماز و روزه و حج بسيار انجام مي‏داد». [5] .

6 – طبري به سندش از ضحاک بن عبداللَّه مشرقي نقل کرده که گفت: «چون شب – در کربلا – بر حسين‏عليه السلام و اصحابش رسيد تمام آن شب را به نماز و استغفار و دعا و تضرّع به سر بردند…». [6] .

منبع :

[1] عقدالفرید , ج2 , ص220

[2] الفصول المهمه , ص183

[3] ربیع الابرار , ص210

[4] صفه الصفوه , ج1 ,ص321 ; اسد الغابه ,ج3 ,ص20 ,ط مصر

[5] الاستیعاب , ج1 , ص393

[6] تاریخ طبری , ج5 , ص421

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد