القاب امام زمان (ع) / اباصالح

القاب امام زمان (ع) / اباصالح

القاب امام زمان (ع) / اباصالح

در برخی از کتاب ها “اباصالح” را در شمار کنیه های حضرت مهدی (عج) محسوب کرده اند. هر چند برخی اباصالح را در شمار کنیه های حضرت نمی دانند با این حال معروف است که برخی از عربهای شهری و بیابان گرد، پیوسته در توسلات و یاری خواستن های خود آن حضرت را به این نام می خوانند.

در خصال به نقل از امام علی (ع) آمده است که صالح نام جنی است که در بلاد و شهرها به مردم کمک و راهنمایی می کند.
امام صادق (ع) فرمودند:
” هرگاه راه خود را در سفر گم کردی، سپس بانگ برآور «ای اباصالح» یا «ای صالح» خداوند رحمتش را برتو فرود آورد! راه را به ما نشان بده!”
بسیاری از گم شدگان و درماندگان که با خلوص دل و از سر اضطرار این نام را خوانده اند، به طریقی به آنان یاری رسانده شده و راه خود را یافته اند.
برخی نام اباصالح را گواه بر این می گیرند که حضرت مهدی(عج) ازدواج کرده است و فرزندی به نام صالح دارد. با این حال علما در مورد اینکه حضرت مهدی (عج) ازدواج کرده اند یا نه به جواب قطعی نرسیده اند. زیرا در عین اینکه ازدواج بر طبق سخنان پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) جزو سنت ایشان است، ماموریتی که خداوند به حضرت مهدی داده اند، لازمه ی مخفی کاری و احتیاط فراوان است.
بنابراین نمی توان گفت اباصالح به معنای پدر فرزندی به اسم صالح است و احتمالا مراد از این نام، سرچشمه نیکی و صلح می باشد.
امید است که با یاری امام عصر (عج) در شناخت صحیح ایشان کوشا باشیم.

منبع:
موعودنامه اثر مجتبی تونه ای،
فرهنگ نامه ی مهدویت اثر خدامراد سلیمیان

پ.میعاد

نظر دهيد