القاب امام زمان (عج) / ناصر حق الله

القاب امام زمان (عج) / ناصر حق الله

القاب امام زمان (عج) / ناصر حق الله

naserehaghellah

«ناصر حق خدا بودن» مقامی است که اولیای خداوند صاحب آن هستند، اما در زمان حاضر، این مقام اختصاص به وجود مقدس حضرت صاحب الامر ( عجل الله فرجه الشریف) دارد. ناصر یعنی یاری کننده.
برای فهم بیشتر این نام، باید در قدم اول بدانیم، حق خداوند چیست که امام زمان ( عجل الله فرجه الشریف) آن رایاری می کند.

امام زین العابدین ( علیه السلام) می فرمایند:

«فامّا حقُّ اللهِ الاکبرُ علیک فأن تعبُدَه ُ و لا تشرک به شیئاً…»

(حق خدای بزرگ این است که او را عبادت کنی و کسی را شریک او نگردانی) (۱)

پس حق خدای متعال توحید او و پرستش و نفی شریک از اوست. پس با این وصف همه ی انبیاء و اولیای الهی ناصر حق او هستند اما با این وجود، نصرت و یاری حق خداوند و ایفای حق وحدانیت و پرستش خداوند متعال در هر عصر و زمانه ای به نحوی محدود بوده است و به عبارت دیگر این حق به طور کامل محقق نشده است.نظر دهيد