القاب امام زمان (عج) / مؤمّل

القاب امام زمان (عج) / مؤمّل

القاب امام زمان (عج) / مؤمّل

«مؤمّل» اسم فاعل از باب تفعیل و از ریشه ی ا- م- ل به معنای « مورد آرزو واقع شده» یا « مورد امید» می باشد. مؤمل از القاب اختصاصی امام زمان (عج) می باشد که در دعای ندبه آمده است.

« أینَ المؤملُ لاحیاءِ الکتابِ و حدوده»

(کجاست آن آرزو شده برای زنده کردن کتاب (قرآن) و حدودش؟)

در زمان امام حسن عسگری (ع) که شرایط سختی برای مراقبت از حضرت مهدی وجود داشت  و دشمنان آن حضرت به شدت کشتن امام را تعقیب می کردند، این نام (مؤمل) بر آن حضرت گذارده شد.
امام حسن عسگری (ع) می فرمایند:
« ظالمان خیال کردند که مرا بکشند تا بتوانند این نسل را قطع کنند. حالا قدرت خدا را می بینند.»

معنای این جمله از امام حسن (ع) علت نامگذاری را کاملا روشن می کند. به این علت که امام زمان (عج) بطور مخفیانه به دنیا آمدند، دشمنان فکر می کردند امام حسن هنوز فرزندی ندارد و می توانند با به شهادت رساندن آن حضرت نسل ایشان را قطع کنند و از وقوع آنچه پیش بینی شده بود بپرهیزند. در حالیکه « مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین».

منابع:
۱-نجم الثاقب/ طبرسی نوری
۲-نام محبوب/ حسین حسینی

پ.میعاد

۱ نظر

  1. محض یار گفت:

    منتظر دیدارتان هستیم…
    خدایا برسان جان جانان مرا

نظر دهيد