القاب امام زمان (عج) / خلف صالح

القاب امام زمان (عج) / خلف صالح

القاب امام زمان (عج) /  خلف صالح

khalafesaleh

خَلف (با فتحه ی خ و لام)  در لغت به معنای جانشین، قائم مقام، ذریه و فرزند است. ۱ و یکی از نام های حضرت مهدی (عج) می باشد. مراد از این نام، جانشین بودن حضرت می باشد.

حضرت مهدی (عج) جانشین صالح و برحق تمامی انبیاء و اوصیاء گذشته می باشد و تمامی صفات آنها را به ارث برده است.
 در دیدگاهی دیگر می توان خلف را به معنی فرزند گرفت، و گفت، مراد از این نام، این است که نسب حضرت مهدی (عج) به امامان معصوم (علیهم السلام) و حضرت فاطمه ی کبری (سلام الله علیها) می رسد و آن حضرت دارای همان صفات و خصالی است که پیشینیان آن حضرت دارا بودند.
در حدیث لوح حضرت زهرا (س) ۲ که از طریق جابر به ما منتقل شده است، پس از معرفی حضرت امام حسن عسگری (ع)،  آمده است:
« آنگاه [پس از او] حجت خویش را با آمدن فرزندش [قائم آل محمد(ع)] که رحمت واسعه براى جهانیان است تکمیل خواهم نمود. قدرت و کمال موسوى، عظمت و نور عیسوى و صبر ایوب همه را در او مى بینید…»
این حدیث نیز بیانگر این مطلب است که حضرت مهدی (ع) میراث دار صفات و خصال تمامی انبیاء و اوصیاء (علیهم السلام) می باشند. میراث داری آن حضرت در مقاله ای جداگانه باید بررسی شود و در اینجا مجال بحث نیست.
در حدیث دیگری نیز آمده است که هنگامی که حضرت ظهور می کنند به کعبه تکیه می زنند و فریاد می زنند:
« ای گروه خلایق! هر که خواهد نظر کند به آدم و شیث، منم آدم و شیث، هر که خواهد نظر کند بر نوح منم نوح، هر که خواهد نظر کند بر سام منم سام…» و به همین ترتیب حضرات اسماعیل، موسی، یوشع، شمعون، رسول خدا و ائمه (علیهم السلام) را بیان می کند.»
یکی از صاحب نظران در عرصه ی مهدویت می گفت:
« شاید این میراث داری و سلسله وار قرار گرفتن انبیاء و اوصیاء، حکایت از این می کند که سلسله ی حق، به هم پیوسته و به هم مرتبط است.»3
 
پی نوشت:
۱٫     المعجم
۲٫     این لوح، لوحی است که در زمان ولادت امام حسین (ع) خداوند به رسول اکرم (ص) هدیه کرده است و پیامبر نیز آن را به حضرت زهرا هدیه داده، در آن نام تمام ائمه (س) و بسیاری از وقایع گفته شده است. مقداری از  این لوح توسط جابر بن عبدالله انصاری از صحابه ی پیامبر (ص) به ما رسیده است.
۳٫     استاد اسماعیل شفیعی سروستانی
۴٫     منیع: منتهای الآمال اثر گرانقدر شیخ عباس قمی
 
پ.میعاد

نظر دهيد