از اثار صلوات در برزخ وقبر

از اثار صلوات در برزخ وقبر

– رفع عذاب قبر  
رسول خدا – صلى الله علیه و آله – فرمود:
هر کس در شب جمعه ، دو رکعت نماز به جاى آورد و در هر رکعت پنجاه مرتبه سوره اخلاص بخواند و بعد از نماز بخواند: اللهم صل على النبى العربى و آله . حق تعالى ، گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد و چنان باشد که گویا دوازده هزار مرتبه قرآن را ختم کرده است و حق تعالى ، او را از گرسنگى . تشنگى روز قیامت نگاه دارد و تمام حزن او را برطرف سازد و او را از ابلیس و لشکریانش نگاهدارى کند و هیچ گناهى بر او ننویسد و سکرات مرگ را بر او آسان گرداند.
و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد، شهید مرده باشد خدا عذاب قبر را از او بردارد و هر چه از خدا سؤ ال کند، به او عطا فرماید و نماز و روزه او را قبول فرماید و دعاى او را مستجاب سازد و ملک موت ، روح او را قبض نکند، تا آن که رضوان ، ریحان بهشت را به نزد او آورد.
 – برترین اعمال در برزخ بل 
ابو علقمه مى گوید:
پیامبر – صلى الله علیه و آله – بعد از نماز صبح رو به طرف ما کرد و فرمود: اصحاب من ! دیشب عمویم حمزه و برادرم جعفر (طیار) را در خواب دیدم به آن دو نزدیک شدم و گفتم : پدر و مادرم فدایتان ، کدام عمل را برتر یافتید؟
پاسخ دادند: پدر و مادر ما فدایت ، ما صلوات بر تو، تشنه را سیراب کردن و محبت على بن ابى طالب – علیه السلام – را برترین اعمال یافتیم .

نظر دهيد