اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

ادعیه و زیارات (امام جواد (ع))

ادعیه و زیارات (امام جواد (ع))
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت امام جواد (ع) —- 1,042 0:03:32
2 زیارت امام جواد (ع) —- 2,022 0:06:52
3 زیارت امام جواد (ع) —- 762 0:02:37
4 زیارت امام جواد(ع) فرهمند 1,205 0:05:08
5 صلوات امام جواد (ع) —- 400 0:01:41
6 توسل به امام جواد —- 267 0:01:07
7 زیارت مشترک کاظمین 534 0:05:38

نظر دهيد