احکام / عیدی

احکام / عیدی

احکام / عیدی

باز هم سال نو شد. طبق معمول از صبح روز اول فروردین، مامان و بابا، ما را از خواب بیدار کردند، که بلند شوید، باید برویم خانۀ بزرگترها.
بزرگ فامیل ما، عموی پدرم بود و ما باید اول می­رفتیم خانۀ او. بعد از دو ساعت نشستن و حرف زدن از این در و آن در، عمو جلال، خواست که به ما عیدی بدهد. من در آن لحظه یاد روزی افتادم که چک­های پدرم برگشت خورده بود و وقتی پدر از عمو جلال خواست تا به او پول قرض بدهد، عمو گفت: در ازای پنج میلیونی که بهت می­دهم، شش میلیون پس می­ گیرم.
تا جایی که من می­دانستم، این یعنی ربا. تازه از پسرش هم شنیده بودم، کار پدرش دادن نزول به این و آن است.
نمی­دانستم، می­توانم این پول را بگیرم یا نه؟
سوال: گرفتن عیدی از کسی که می­دانیم در مالش، مال حرام وجود دارد، مثلاً خمس نمی­دهد یا ربا می­گیرد و … چه حکمی دارد؟
آیات عظام خامنه­ای، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، مکارم، نوری همدانی، تبریزی، فاضل لنکرانی و سیستانی: اگر شما مطمئنید که دقیقاً این پولی، که دارد از آن به شما عیدی می­دهد، حرام است، نمی­توانید آن را بگیرید.
 در غیر این صورت، وقتی شما یقین ندارید، که پولی که دارد از آن به شما عیدی می­دهد، حرام است یا حلال، گرفتن آن پول اشکالی ندارد.
 
منبع:
دفتر مراجع

نظر دهيد