اثار صلوات (دستورهای ختم صلوات)

اثار صلوات (دستورهای ختم صلوات)

براى برآورده شدن حاجات و اداى دین و رسیدن به مطالب ختم صلوات مجرب است که چهار نوع آن را ذکر مى کنیم
نوع اول ؛ آن است که اگر کسى حاجتى داشته باشد به دل مى گذارند یا به زبان مى گوید: که چنان حاجتم تا فلان مدت برآورده شود، چهارده هزار صلوات بفرستم و هر هزارى براى یکى از ائمه – علیه السلام – هدیه باشد و چنان چه حاجت برآورده شد وفا کند.
نوع دوم ؛ روزى هزار بار صلوات بفرستد و هر هزار تا را براى یکى از ائمه – علیهم السلام – هدیه کند در بین یا در پایان حاجت روا شود.
نوع سوم ؛ روزى هزار بار صلوات بفرستد، تا دو ماه پى در پى چون ماه تمام شود آن مطلب ان شاءالله برآورده شود.
نوع چهارم ؛ براى قضاى حاجت و اداى دین مجرب است ، از شب جمعه شروع کند تا دو هفته و در هر شب ، نصف شب بخوابد.
شب اول غسل کند و سایر شب ها ضرورى نیست . شب جمعه ؛ اللهم صل على محمد و آل محمد، هزار بار.
شب شنبه ؛ اللهم صل على امیر المؤ منین .
شب یکشنبه ؛ اللهم صل على فاطمه الزهراء.
شب دوشنبه ؛ اللهم صل على الحسن .
شب سه شنبه ؛ اللهم صل على الحسین .
شب چهارشنبه ؛ اللهم صل على على بن الحسین .
شب پنجشنبه ؛ اللهم صل على محمد بن على
شب جمعه ؛ اللهم صل على جعفر بن محمد
شب شنبه ؛ اللهم صل على موسى بن جعفر
شب یکشنبه ؛ اللهم صل على على بن موسى
شب دوشنبه ؛ اللهم صل على محمد بن على
شب سه شنبه ؛ اللهم صل على على بن محمد
شب چهارشنبه ؛ اللهم صل على حسن بن على
شب پنجشنبه ؛ اللهم صل على حجه بن الحسن
شب جمعه سوم ؛ اللهم صل على العباس الشهید
ان شاءالله حوایج برآورده مى شود و هر شب باید هزار بار این صلوات را بگوید
سقفhttp://www.tazohor.com/wp-content/uploads/2012/10/سقف.jpeg

نظر دهيد