اثار صلوات(پاك شدن از گناهان يك سال …)

اثار صلوات(پاک شدن از گناهان یک سال …)

– صلوات در رکوع و سجود  
امام باقر – علیه السلام – فرمود:
من قال فى رکوعه و سجوده و قیامه : اللهم صل على محمد و آل محمد کتب الله له ذلک بمثل الرکوع و السجود و القیام ؛
هر کس در رکوع و سجود و قیام خود بگوید: اللهم صل على محمد و آل محمد خدا ثواب آن را مانند رکوع و سجود و قیام براى او مى نویسد. (۴۱)
۸۹ – فرستادن صلوات بین نماز ظهر و عصر  
امام صادق – علیه السلام – فرمود:
من صل على محمد و آله فیما بین الظهرین عدل سبعین رکعه ؛
هر کس بین نمازهاى ظهر و عصر بر پیغمبر و آلش درود فرستد، آن درود برابر با هفتاد رکعت نماز خواهد بود. (۴۲)
۹۰ – مایه تمامیت نماز  
امام صادق – علیه السلام – فرمودند:
البته پرداخت زکات فطر (در آخر ماه رمضان ) مایه تمامیت روزه است ، چنان که صلوات بر محمد (و آل او) باعث تمامیت نماز است . (یعنى نماز، با صلوات و روزه ، زکات فطر کامل مى شود.) (۴۳)
۹۱ – پاک شدن از گناهان یک سال
امام صادق (ع ) فرمود:
هر کس بعد از نماز ظهر بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک على محمد و آل محمد ؛
تا یک سال هیچ گناهى بر او نوشته نمى شود.
۹۲ – شرط قبولى نماز  
رسول خدا – صلى الله علیه و آله – فرمودند:
من صلى صلوه لم یصل فیها على و على اءهل بیتى لم تقبل منه ؛
هر کس نمازى را به جا آورد و در آن بر من اهل بیتم درود نفرستد آن نماز مورد قبول خدا واقع نخواهد شد.
۹۳ – دیدار امام قائم  
از امام صادق – علیه السلام – روایت شده است که فرمودند:
هر کس بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید:
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ؛
خدایا! بر محمد و آلش درود بفرست .. به فرجشان سرعت بخش .
نخواهد مرد تا آن که امام قائم از خاندان پیغمبر – علیه السلام – را درک و به ملاقاتش نایل آید.
۹۴ – صلوات بعد از نماز جمعه  
بعد از نماز جمعه ، باید این صلوات خواند.
اللهم صل على محمد و آل محمد حتى لاتبقى صلوه
اللهم و بارک على محمد و آل محمد حتى لاتبقى برکه
اللهم و سلم على محمد و آل محمد حتى لایبقى سلام
اللهم وارحم محمدا و آل محمد حتى لا تبقى رحمه

۹۵ – پس از نماز صبح یا مغرب  
امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس پس از نماز صبح یا نماز مغرب ، پیش ‍ از آن که برخیزد یا با کسى صحبت کند، بگوید:
ان الله و ملائکته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على محمد النبى و ذریته خداوند صد حاجت او را برآورده مى سازد: هفتاد حاجت در دنیا و سى حاجت در آخرت . (۴۴)

۴۱-جامع آیات و احادیث نماز، ص ۱۵۳٫
۴۲-مصابیح الدجى ، ص ۴۱۸؛ مستدرک الوسایل ، ج ۱، ص ۴۲۴٫
۴۳-وسایل الشیعه ، ج ۶، ص ۲۲۱٫
۴۴-ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ، ص ۳۳۵

نظر دهيد