اثار صلوات(رويت حضرت رسول و….)

اثار صلوات(رویت حضرت رسول و….)

رویت حضرت رسول
در مصباح کفعمى است : هر کس بخواهد یک پیغمبرى یا امامى یا کس ‍ دیگر یا پدر و مادر خود را در خواب بیند، باید سوره والشمس – واللیل – قدر – جحد – اخلاص – و معوذتین بخواند و آن گاه صد بار اخلاص را بخواند و صد بار صلوات بر پیغمبر – صلى الله علیه و آله – فرستد و با وضو بر پهلوى راست بخوابد و هر که را خواهد در خواب بیند و هر چه خواهد با آنها سؤ ال و جواب کند.
گفته : در نسخه دیگر همین دستور را دیدم جز این که هفت شب چنین کند پس از خواندن دعایى که اولش این است : اللهم انت الحى الذى لا یوصف تا آخر دعایى که آید. (۶۲)
۱۱۹ – صلوات ، رمز خواب دیدن پیامبر  
در حاشیه مصباح کفعمى است که در کتاب خواص القرآن دیدم ، هر که شب جمعه ، پس از نماز شب هزار بار سوره کوثر بخواند و هزار بار صلوات بر محمد و آلش بفرستد، پیغمبر – صلى الله علیه و آله – را در خواب بیند. (۶۳)
۱۲۰ – تشرف حضور پیامبر در خواب  
از مجموع الدعوات شیخ ابى محمد هارون بن موسى تلعکبرى است که هر کس بخواهد پیغمبر – صلى الله علیه و آله را در خواب ببیند، شب جمعه نماز مغرب را بخواند و در نماز باشد تا نماز عشاء را هم بخواند و با کسى سخن نگوید و آن گاه دو رکعت نماز بخواند که پس از حمد در هر دو رکعت نماز دیگر بخواند که پس از حمد هفت بار قل هو الله احد بخواند و پس از نماز سجده کند و هفت بار صلوات بر پیغمبر – صلى الله علیه و آله – فرستد و هفت بار تسبیح اربعه به اضافه (و لا حول و لاقوه الا بالله ) گوید و سر بر دارد و درست بنشیند و دو دست بالا دارد و بگوید: یا حى یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا اله الاءولین و الاخرین یا رحمن الدنیا و الاخره و رحیمهما یا رب یا رب
و دست برآورده سه بار بگوید: یا رب – سه بار یا عظیم الجلال – سه بار یا بدیع الکمال یا کریم الفعال یا کثیر النوال یا دائم الافضال یا کریم یا متعال یا اول بلامثال یا قیوم بغیر زوال یا واحد بلا انتقال یا شدید المحال یا رازق الخلایق على کل حال اءرنى وجه حبیبى و حبیبک محمد فى منامى یا ذالجلال و الاکرام
و آن گاه بر بستر یا هر جا رو به قبله بخوابد، بر پهلوى راست و صلوات بر پیغمبر فرستد تا خوابش برد که آن حضرت را در خواب بیند. ان شاءالله . (۶۴)
۱۲۱ – صلوات به صورت زیبا  
در زینه الاعیاد شیخ احمد نجفى پس از ذکر فواید بسیارى براى صلوات بر محمد و آلش گوید طرفه تر چیزى که در روزگار نوشتن فضل صلوات برایم رخ داد این بود که برخى از آن را براى یک دوست باتقوا و خوب خواندم و بسیار شاد شد و پیش آمد که روز جمعه به دیدن او رفتم و دیدم بسیار شاد است ، سبب شادیش را پرسیدم گفت : من در روز بسیار صلوات بر محمد و آلش مى فرستادم و شب جمعه بر آن مداومت کردم تا چرتم گرفت . در خواب دیدم پیغمبر و امیر و زهرا و همه امامان از آسمان به زیر آمدند و گردم نشستند و پیغمبر – صلى الله علیه و آله – با من هم سخن و همدم شد مانند یک خودمانى ، از او پرسش کردم و جواب داد و مژده خوشى به من داد که دلم خنک شد و آن گاه خواب طولانى خود را که داراى انواع شادى بخش ها و مژده ها بود نقل کرد تا گفت : شخصى که از دوستان قدیمى و خصوصى من بود و او را در خواب شناختم در خواب و او در نورانیت و زیبایى شبیه ترین افراد به پیغمبر (ص ) بود چون بیدار شدم او را نشناختم و به صلوات ادامه دادم تا خوابم برد و در خواب تعبیر خوابم را دیدم که آن عمل من است که صلوات را خدا به آن صورت زیبا در مى آورد.
شب دوم باز پیغمبر – صلى الله علیه و آله – و ائمه – علیهم السلام – همه را در خواب دیدم و کسى به من گفت : سر بلند کن و نگاه کن .
سر بلند کردم و پیغمبر و ائمه معصومین – علیهم السلام – ذکر خدا مى گفتند و آن شخص به من گفت : مى دانى چه ذکرى مى گویند براى خدا تعالى .
گفتم : نه . گفت : همان ذکر صلوات تو است . از آن شاد شدم و خدا را بر توفیق خود سپاس گفتم . (۶۵)
۱۲۲ – ما نیز زیاد صلوات مى فرستیم  
در کتاب زینه الاعیاد از شیخ احمد بن شیخ زین الدین نقل شده که :
امام زین العابدین ، حضرت سجاد علیه السلام را در خواب دیدم به آن حضرت از نداشتن توشه آخرت و عدم توفیق توبه خالص و اعمال صالح شکایت نمودم ، آن حضرت علیه السلام فرمودند:
بر تو باد فرستادن صلوات زیاد بر محمد (ص ) و آل محمد (علیهم السلام )! ما نیز زیاد صلوات مى فرستیم و این صلوات خود را عوض ‍ صلوات تو قرار مى دهیم . (۶۶)
۱۲۳ – مداومت صلوات رمز خواب دیدن پیامبر  
در کتاب جذب القلوب عبدالحق دهلوى است که یک راه براى دیدار پیغمبر – صلى الله علیه و آله – در خواب ، صلوات مداوم بر آن حضرت است با طهارت و به این نحو
اللهم صل على محمد و آله و سلم کما تحب و ترضى . (۶۷)
۱۲۴ – پیامبر نیز دائم الصلوات است !  
معاصر نورى در کتاب درالسلام از شیخ احمد بن شیخ نقل کرده که : یکى از عارفین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام نزد من آمد، من پاره اى از فضایل صلوات بر پیامبر (ص ) و اهل بیت او را بازگو کردم .
او بسیار خوشحال شد و رفت .
پس از مدتى در یک روز جمعه نزد او رفتم ، دیدم که او مشغول حمد خداوند است . از او علت شکرگزارى اش را پرسیدم ، او گفت : من در هر پنج شنبه بسیار بر پیامبر (ص ) صلوات مى فرستادم تا این که دیشب مشغول صلوات بودم که خوابم برد، در خواب دیدم پیامبر و امیر المؤ منین علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیه و همه امامان علیهم السلام از آسمان پایین آمدند و اطراف من نشستند. سپس پیامبر صلى الله علیه و آله شروع به صحبت با من نمود به گونه اى که گویى من یکى از آشنایان او بودم . من نیز از آن حضرت سؤ الاتى نمودم و او جواب داد. سپس به من بشارت داد، در آن حال شخص آشنایى را دیدم که شبیه ترین مردم به پیامبر (ص ) بود. از خواب برخاستم ؛ اما آن شخص را نشناختم . بسیار ناراحت شدم و گفتم : این شخص که بود که در خواب او را شناختم ؛ اما در بیدارى نشناختم !؟
پس باز مشغول فرستادن صلوات شدم تا این که مجددا خوابم برد، در خواب دوم پرسیدم : آن شخص نورانى که بسیار شبیه پیامبر (ص ) است ، چه کسى است ؟
گفتند: آن صلوات تو است که خداوند او را به صورتى زیبا در آورده است .
من باز هم به فرستادن صلوات ادامه دادم تا آن که در شب دیگرى در خواب دیدم پیامبر و امامان را، شخصى به من گفت : سرت را بلند کن !
وقتى سرم را بلند کردم ، دیدم آن بزرگواران مشغول ذکر هستند، آن شخص ‍ به من گفت : آیا مى دانى چه ذکرى مى خوانند؟
گفتم : نه .
گفت : آن ها همان ذکرى را مى گویند که تو بدان مداومت دارى ؛ یعنى آن ها نیز مشغول فرستادن صلوات اند.
من با خوشحالى از خواب برخاستم ، حمد خدا را به جاى آوردم که به من توفیق داد. (۶۸)
۱۲۵ – بوسیدن دهان صلوات فرستنده  
شیخ على اکبر نهاوندى از علماى بزرگ مشهد، در کتاب خزینه الجواهر مى فرماید:
یکى از زاهدان و پرهیزگاران گفت : من با خود عهد و پیمان بستم که هر شب قبل از خوابیدن به تعداد معین بر پیامبر (ص ) و اهل بیت طاهرین اش ‍ صلوات بفرستم . یک شب عده اى از دوستانم به حجره من آمدند و با این که حجره ام شلوغ شده بود و تا دیر وقت طول کشید و خسته بودم ؛ اما صلوات ها را فرستادم و خوابیدم .
در خواب دیدم که پیامبر (ص ) به حجره من آمدند و وجود شریف و نورانى شان باعث منور شدن حجره من شد، سپس به سوى من آمده و فرمودند: کجاست آن دهانى که بر من صلوات مى فرستاد، تا آن را ببوسم !
من خجالت کشیدم که بگویم فرستنده آن صلوات ها من بودم ؛ پیامبر صورت مبارک را جلو آورده و بر صورت من بوسه زدند.
از شدت شعف و خوشحالى از خواب برخاستم ، به گونه اى که همه دوستانم نیز بیدار شدند. (۶۹)

۶۲-دارالسلام ، ج ۳، ص ۸٫
۶۳-دارالسلام ، ج ۳، ص ۶٫
۶۴-دارالسلام ، ج ۳، ص ۴٫
۶۵-دارالسلام ، ج ۲، ص ۱۳۲٫
۶۶-خزینه الجواهر، ص ۵۹۱٫
۶۷-دارالسلام ، ج ۳، ص ۷٫
۶۸-خزینه الجواهر، ص ۵۹۰٫
۶۹-خزینه الجواهر، ص ۵۸۹٫

نظر دهيد