ابوبکر(پيامبر، ابوبكر را به خاطر لو ندادن اخبار هجرت، با خود برد)

ابوبکر(پیامبر، ابوبکر را به خاطر لو ندادن اخبار هجرت، با خود برد)

پیامبر، ابوبکر را به خاطر لو ندادن اخبار هجرت، با خود برد:
والثانی: قالوا یحتمل أن یقال: إنه استخلصه لنفسه لأنه کان یخاف منه أنه لو ترکه فی مکه أن یدل الکفار علیه، وأن یوقفهم على أسراره ومعانیه، فأخذه مع نفسه دفعاً لهذا الشر.
اشکال دوم: رافضى‌هاى گفته‌اند: احتمال دارد این که رسول خدا او را براى خودش نگه‌داشته، به این دلیل باشد که از او مى‌ترسید که اگر او را در مکه رها کند، جاى آن حضرت را به کفار نشان دهد و اسرار پیامبر را فاش سازد؛ پس رسول خدا (ص) ابوبکر را به خاطر دفع شرّ او با خود برد.
سپس در جواب از این مسأله مى‌گوید:
والجواب عن الثانی: أن الذی قالوه أخس من شبهات السوفسطائیه، فإن أبا بکر لو کان قاصداً له، لصالح بالکفار عند وصولهم إلى باب الغار، وقال لهم نحن ههنا، ولقال ابنه وابنته عبد الرحمن وأسماء للکفار نحن نعرف مکان محمد فندلکم علیه، فنسأل الله العصمه من عصبیه تحمل الإنسان على مثل هذا الکلام الرکیک.
این گفتار، بى‌ارزش‌تر از شبهات سوفسطائى هاست، اگر ابوبکر چنین قصدى داشت، در همان زمان که کفار به در غار رسیده بودند، این کار را مى‌کرد و به آن‌ها مى‌گفت که ما این جا هستیم و یا فرزندان ابوبکر؛ یعنى عبد الرحمن و اسماء به کفار مى‌گفتند که ما جاى «محمد» را مى‌دانیم و به شما نشان مى‌دهیم. از خداوند مى‌خواهیم که ما را از چنین تعصبى که انسان را به گفتن چنین سخنان رکیکى وامى‌دارد، دورنگه دارد.
پاسخ:
پیش از این ثابت کردیم که ابوبکر به همراه رسول خدا صلى الله علیه وآله از مکه خارج نشده بود؛ بلکه به دنبال رسول خدا آمد و در نزدیکى غار به آن حضرت ملحق شد. در چنین وضعیتى رسول خدا صلى الله علیه وآله نمى‌توانست ابوبکر را با خود همراه نکند؛ چرا که در بازگشت از مسیر غار به دست مشرکان مى‌افتاد و با توجه به رقت و نازک‌دلى که اهل سنت براى ابوبکر نقل کرده‌اند، طبیعى بود زیر شکنجه‌هاى قریش لب بگشاید و تمام اسرار و محل اختفاى رسول خدا را به کفار نشان دهد.
از آن جائى که خداوند وعده نجات رسول خدا را داده بود، ابوبکر اگر هم مى‌خواست از درون غار فریاد بزند و کفار را مطلع سازد، با قدرت الهى صدایش به گوش قریشیان نمى‌رسید؛ چنانچه صداى گریه‌ها و ناله‌هاى او نرسید؛ با این که کفار قریش جلوى غار ایستاده بودند و ابوبکر در درون غار زار گریه مى‌کرد و ناله مى‌زد؛ اما با قدرت الهى صداى او به گوش قریشیان نرسید.
پس این که ابوبکر نتوانسته از درون غار فریاد بزند و کفار را مطلع سازد، دلیل بر این نمى‌شود که رسول خدا او را به خاطر لو ندادن اسرار هجرت با خود نبرده باشد.

نظر دهيد