اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

ابن عربی، سنی متعصب / قسمت چهارم

ابن عربی، سنی متعصب / قسمت چهارم

تجسیم اسرائیلی
1. ابن عربی از عرش و کرسی و قدمهای خداوند، در بیشتر از یک مورد روایت می‌کند…1
2. همچنین روایت او مبنی بر اینکه هردو دست خداوند دست راست می‌باشد،2 تبارک و تعالی.
3. حدیث آفرینش آدم با صورت خدا3،تبارک و تعالی و حدیث خلق حوّا از استخوان دنده آدم4، که این برگرفته از تورات است.
4. همچنین روایت می‌کند: خداوند پایش را در آتش قرار می‌دهد… و تلاش می‌کند این حدیث را تأویل کند و آن را از حالت فشار و تنگنا خارج نماید.
5. ابن عربی این روایت را معتبر می‌داند که: پروردگارم را در بهترین صورت دیدم. او این روایت را صحیح می‌داند.
6. و نیز این روایت را یادآور می‌شود که: دندان کافر در جهنم مثل اُحد است و کثافات پوستش چهل ذراع، آن هم به ذراعِ دستِ پروردگار و از این قبیل حرف‌ها…5

 

پی‌نوشت‌ها:
1. فتوحات مکیه ج 2 ص362 (و غیر آن)، تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی
2. فصوص الحکم ص 144 و فتوحات مکیه ج 11 ص 184 ، تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی
3. فصوص الحکم ص 199 و فتوحات مکیه ج 11 ص 258 ، تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی- مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه دوم)، ص 400-399
4. الردود و النقود، ص 362
5. فتوحات مکیه، ج 2، ص 117-114

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد