ابن عربی، سنی متعصب / قسمت اول

ابن عربی، سنی متعصب / قسمت اول

ابن عربی، سنی متعصب / قسمت اول

وحدت وجود
۱٫ ابن عربی در فصّ موسوی [از کتاب فصوص الحکم] گفته است: فرعون عین حق تعالی است که به این صورت ظاهر شده است و این عبارت اوست:
سخن فرعون که می‌گوید: «أنا ربّکم الاعلی»، روشن است؛ او عین حق است در صورت فرعون. ظلم و ستم  می‌کند، دست و پاها را قطع می‌کند با عینیت وجودی حق تعالی، اما به شکل و صورت باطلش، برای رسیدن به مراتبی که بدون این کارها به آن نمی‌رسد.۱
در اوّل فتوحات نیز می‌گوید: «سبحان من أظهرالاشیا و هو عینها» «منزه است پروردگاری که اشیا را پدید آورد حال آنکه خودش عین آن اشیا است.»
سخن در این موضوع، طولانی و فراوان است. برخی تلاش کرده اند تا کلام ابن عربی را به تأویلات غیر متناسب با صراحت کلامش برگردانند. ما نمی‌خواهیم وارد این مقوله بشویم تا به وسیله این تأویلات، بهانه ای برای انکار واضحات درباره آنچه به تشیع او مربوط می‌شود، داده شود.

پی نوشت :

۱٫ فصوص الحکم ص ۲۱۱

۲ نظر

  1. مرتضی گفت:

    ابن عربی ملعون چرت و پرتای زیادی دیگر هم گفته است انشاء الله درآینده ذکر شود تا امسال حسن زاده و مریدان نادانشان ،با توجیحات احمقانه ای که از این افراد فاسد (عقده ) می کنند متوجه شوند (اما بعید میدانم)
    لعنت برعمر حرامزاده

  2. ناشناس گفت:

    ای … خائن ای .. خائن که پیرو این ابن عربی هستید خدا شما را با خدایتان ابن عربی مهشور کند

نظر دهيد