آیت الله وحید خراسانی (بیعت حضرت علی (ع) و ابوبکر) / صوتی

آیت الله وحید خراسانی (بیعت حضرت علی (ع) و ابوبکر) / صوتی

آیت الله وحید خراسانی (بیعت حضرت علی (ع) و ابوبکر)  / صوتی

اتش زدن خانه با حضرت علی (ع) با فاطمه (س) با امام حسن و حسین (ع)

بیعت حضرت علی به اعتراف خود ابوبکر باطل است.

 

جهت دانلود کلیک کنید

 


نظر دهيد