آیا می دانید امام حسن (ع) با برگزاری جشن در روز غدیر شخصا از مهمانان پذیرایی مینموده اند؟

آیا می دانید امام حسن (ع) با برگزاری جشن در روز غدیر شخصا از مهمانان پذیرایی مینموده اند؟

۱۵ روز مانده تا غدیر خم

آیا می دانید امام حسن علیه السلام با برگزاری جشن در روز غدیر شخصا از مهمانان پذیرایی مینموده اند؟

ghadyr15

یکی از سالهای (حکومت)حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام  عید غدیر با روز جمعه مصادف گردید آن جناب در حالیکه پنج ساعت از روز گذشته، شروع فرمود بخطبه
وبعدنماز عید خواندند پس از فراغ باتفاق فرزندان و شیعیان خود بمنزل فرزندش امام حسن علیه السّلام آمد و آن جناب غذائى براى ایشان فراهم نموده بود و مردم هم برگشتند بمنازل خود و اغنیا و فقراء هر کدام باندازه خود بمراسم عید قیام کردند.

نهج الخطابه-سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام، فارسى‏ ج‏۲، ص: ۲۶۲

بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۹۴، ص:۱۱۲

 

نظر دهيد