آیا میدانید در فرمایش امام رضا (ع) اطعام یکنفر در روز غدیر معادل اطعام جمیع انبیاء و مرسلین است؟

آیا میدانید در فرمایش امام رضا (ع) اطعام یکنفر در روز غدیر معادل اطعام جمیع انبیاء و مرسلین است؟

۱۲ روز مانده تا غدیر خم

آیا میدانید در فرمایش امام رضا علیه السلام اطعام یکنفر در روز غدیر معادل اطعام جمیع انبیاء و مرسلین است؟

ghadyr12

قال ابوالحسن الرضا علیه السلام
و منْ اطْعم موْمنا کان کمنْ اطْعم جمیع الْانْبیاء و الصدیقین و منْ زار فیه موْمنا ادْخل الله قبْره سبْعین نورا و وسع فی قبْره و یزور قبْره کل یوْم سبْعون الْف ملک و یبشرونه بالْجنه
و کسی که به مومنی غذا بدهد، مانند کسی است که به تمام پیامبران و صدیقین غذا داده است و کسی که مومنی را دیدار کند خداوند هفتاد نور وارد قبر او نموده، قبر او را وسعت داده و هر روز هفتاد هزار فرشته از قبر او دیدن کرده و به او مژده بهشت می‏دهند.

اقبال الاعمال (ط – القدیمه)، ج‏۱، ص:۴۶۵

 

 

نظر دهيد