آیا میدانید امام صادق (ع) عبادت در روز غدیر خم را معادل عبادت هشتاد ماه میدانند؟

آیا میدانید امام صادق (ع) عبادت در روز غدیر خم را معادل عبادت هشتاد ماه میدانند؟

۲ روز مانده تا غدیر

آیا میدانید امام صادق علیه السلام عبادت در روز غدیر خم را معادل عبادت هشتاد ماه میدانند؟

 

 

ghadyr2

ابی ره قال حدثنا سعْد بْن عبْد الله قال حدثنا ابْراهیم بْن هاشم عن الْقاسم بْن یحْیی عنْ جده الْحسن بْن راشد عنْ ابی عبْد الله علیه السلام قال: قلْت جعلْت فداک للْمسْلمین عید غیْر الْعیدیْن قال نعمْ یا حسن اعْظمهما و اشْرفهما قال قلْت له و ای یوْم هو قال یوْم نصب امیر الْموْمنین علیه السلام علما علی الناس قلْت جعلْت فداک و ای یوْم هو قال ان الْایام تدور و هو یوْم ثمانیه عشر منْ ذی الْحجه قال قلْت جعلْت فداک و ما ینْبغی لنا انْ نصْنع فیه قال تصومه یا حسن و تکْثر الصلاه فیه علی محمد و اهْل بیْته و تتبرا الی الله ممنْ ظلمهمْ و جحد حقهمْ فان الْانْبیاء علیهم السلام کانتْ تاْمر الْاوْصیاء بالْیوْم الذی کان یقام فیه الْوصی انْ یتخذ عیدا قال قلْت ما لمنْ صامه منا قال صیام ستین شهْرا و لا تدعْ صیام یوْم سبْعه و عشْرین منْ رجب فانه هو الْیوْم الذی انْزلتْ فیه النبوه علی محمد صلی الله علیه واله و ثوابه مثْل ستین شهْرا لکمْ.(۱)
حسن بن راشد می‏گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت شوم، آیا مسلمانان بجز عید فطر و قربان عید دیگری دارند؟ فرمود: آری، ای حسن! عیدی است که بزرگ‏تر و گرانقدرتر از آنهاست. گفتم: آن چه روزی است؟ فرمود: روزی که امیر مومنان علیه السلام به عنوان پیشوای مردم نصب گردید. گفتم: فدایت شوم، آن چه روزی است؟ فرمود:روزها می‏گردد و آن روز هیجدهم ذی الحجه است. گفتم: فدایت شوم، چه عملی‏سزاوار است در آن روز انجام دهیم؟ فرمود: ای حسن، آن روز را روزه بگیر، و بر محمد صلی الله علیه واله و خاندانش بسیار درود بفرست، و از کسانی که نسبت به آنان ستم کردند و حقشان را انکار نمودند بیزاری بجوی، زیرا همه پیامبران به اوصیای خود فرمان می‏دادند که روزی را که در آن به وصایت رسیده‏اند عید بگیرند. راوی می‏گوید: گفتم: کسی از ما که آن روز را روزه بگیرد چه پاداشی دارد؟ فرمود: پاداش روزه شصت ماه را خواهد داشت، و روزه روز بیست و هفتم رجب را نیز ترک مکن، زیرا آن روزی است که نبوت بر محمد صلی الله علیه واله فرو فرستاده شده و ثوابش مانند ثواب روزه شصت ماه برای شماست.
حدثنا محمد بْن الْحسن قال حدثنا محمد بْن ابی الْقاسم قال حدثنا محمد بْن علی الْکوفی عنْ محمد بْن سنان عن الْمفضل بْن عمر عنْ ابی عبْد الله علیه السلام قال: صوْم یوْم غدیر خم کفاره ستین سنه.(۲)
مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: روزه روز غدیر خم کفاره گناهان شصت سال خواهد بود.
(۱) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، النص، ص: ۷۴
(۲) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، النص، ص:۷۵

 

 

نظر دهيد