آیا میدانید امام صادق (ع) بخاطر نعمتی که خدا در روزغدیر بر ما ارزانی داشته این روز را روز شکر نامیده اند؟

آیا میدانید امام صادق (ع) بخاطر نعمتی که خدا در روزغدیر بر ما ارزانی داشته این روز را روز شکر نامیده اند؟

۳ روز مانده تا غدیر

آیامیدانید امام صادق علیه السلام بخاطر نعمتی که خدا در روزغدیر بر ما ارزانی داشته این روز را روز شکر نامیده اند؟

 

ghadyr3

امام صادق علیه‌السلام فرمود: این روز، روز شکر خداوند و حمد اوست بر آنچه خداوند از امر ولایت بر شما ارزانی داشته است.
ادعیه‌ی مفصلی درباره‌ی چگونگی شکرگزاری در این روز وارد شده است که مضمون یکی از آنها چنین است:
شکر خدا را که فضیلت این روز را به ما شناسانید و حرمت آن را به ما فهمانید، و با معرفت آن به ما شرافت داد.
اسرارغدیر صفحه ۲۵۳

نظر دهيد