آیا بهشت وجهنم هم اکنون آفریده شده اند؟

آیا بهشت وجهنم هم اکنون آفریده شده اند؟

آیا بهشت وجهنم هم اکنون آفریده شده اند؟

قافله بشریت پس ازعبورازفرازونشیبهای عجیب وغریب به مقصد نهایی خود می رسد. این منزل پایان سیر وحرکت قافله بشریت است. دراین منزل انسان به آرامش وقراروثبات می رسد. درپایان راه دو توقفگاه کاملا متفاوت درانتظار این قافله است: یکی منزل آسایش، سروروانواع خوشی ها ودیگری منزل رنج وعقاب وناراحتی وانواع آلام ودردها.

در اینجا این سؤال مطرح است که آیا بهشت وجهنم هم اکنون آفریده شده اند؟
پاسخ این پرسش مطابق ظاهر آیات و روایات مثبت است. قرآن می فرماید: «بهشتی که وسعت آن به اندازه آسمانها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده است.۱»
درآیه دیگری می فرماید: «و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید.۲»
لفظ «اعدت» دراین دو آیه وآیات مشابه بر آفریده شدن بهشت و جهنم ظهور دارد.
در آیه دیگری نیزمی فرماید: «چنین نیست که شما می پندارید اگر علم الیقین داشتید حتماً جهنم را مشاهده می کردید سپس در قیامت آن را با عین الیقین مشاهده خواهید کرد.۳»

درروایات نیزاین مطلب با صراحت بیشتری تأیید شده است. ازجمله در حدیثی از امام رضا آمده است: «بلی بهشت و جهنم آفریده شده اند و پیامبر هنگام معراج وارد بهشت شد و دوزخ را مشاهده کرد. راوی گفت: گروهی می گویند آنها مخلوق نیستند. امام فرمود: آنها ازما نیستند و ما ازآنها نیستیم؛ کسی که آفرینش بهشت و دوزخ را انکارکند پیامبر را تکذیب کرده و ما را تکذیب کرده است.۴»

گروهی از روایات نیز بیانگر این مطلب است که هرکس اذکار سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر را بگوید به ازای هریک، درختی در بهشت برایش کاشته می شود.
حاصل اینکه بهشت و جهنم هم اکنون آفریده شده و علاوه بربحثهای عقلی در مورد عوالم وجود، آثارتربیتی وجود فعلی بهشت و جهنم بر کسی پوشیده نیست.
پی نوشت:
۱- آل عمران ۱۳۳
۲- آل عمران ۱۳۱
۳- تکاثر۵-۷
۴- بحار ج ۸ ص ۱۱۹ حدیث ۶

منبع:
با تلخیص از کتاب پاسخ به پرسشها و شبهات: مجموعه پرسشها و پاسخها از محضر استاد رضا محمدی در رادیو معارف، تهیه کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم: زمزمه هدایت، ۱۳۸۵

نظر دهيد