اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

آيا واقعيت هاى تاريخى مى تواند ضرورت تشکيل حکومت عدل جهانى را اثبات كند؟

آيا واقعيت هاى تاريخى مى تواند ضرورت تشکيل حکومت عدل جهانى را اثبات كند؟

با مراجعه به تاريخ گذشته وحال پى مى بريم که بشر در طول تاريخ خود گرفتار انواع عذاب ها وشقاوت ها وقتل وغارت ها بوده است، خصوصا انسان هاى موحّد که به جرم پاسدارى از حق وحقيقت وتوحيد، انواع عذاب ها را به جان خريده اند.

قران کريم در رابطه با قضيه اصحاب اخدود که خندق بزرگى حفر کردند ودر ان اتشى بس عظيم فراهم اوردند تا مؤمنان وموحدان را در ان زنده زنده بسوزانند سخن به ميان اورده است.(13)

در صفحه اى از تاريخ مى خوانيم فرعون مصر به مجرد ديدن رؤيايى در خواب چه جناياتى در طول عمر خود انجام داد تا وجودش از گزند بليّات محفوظ بماند.

باز در صفحه اى ديگر از تاريخ جنايات شخصى ديگر به نام (حجاج بن يوسف سقفى) را مشاهده مى نماييم که در مدّت بيست سال حکومت بر عراق، چه جنايات هولناکى را انجام داد.(14)

در جنگ جهانى اوّل چه انسان هاى بى گناهى به قتل رسيدند که بنابر امار رسمى تنها تعداد کشته شدگان اين جنگ به بيست ودو ميليون نفر رسيد. پس از مدت کوتاهى اتش جنگ جهانى دوم شعله ور شد وبا کمال تاسّف اتش ان دامان هفتاد ميليون انسان را گرفت وبه کام مرگ فرو برد.

در جريان اشغال الجزاير بيش از دو ميليون مسلمان توسط فرانسوى ها به شهادت رسيدند. در جنگ ويتنام نيز صدها هزار نفر از مردم بى گناه توسط امريکايى ها قتل عام شدند.

ودر نيم قرن گذشته مشاهده مى کنيم که ملت فلسطين در زير چکمه هاى اسرائيل غاصب صدها هزار کشته وزخمى واواره از خود به جاى گذاشته است.

حال با تامّلى نسبت به اينده بشر وخصومت هايى که ميان ملّت هاى مختلف پديد آمده وخصوصا با در نظر گرفتن تسليحات کشتار جمعى که کشورها براى نابودى يکديگر فراهم اورده اند که مى تواند ده ها بار کره زمين را به نابودى بکشاند، وبالاخص با طرح برخورد تمدن ها که از سوى برخى از روشنفکران امريکايى همچون (ساموئل هانتينگتون) داده شده وامروز، سياست مداران امريکايى ان را دنبال مى کنند، در مى يابيم که چه خطر عظيمى جامعه بشرى را تهديد مى کند. حال آيا بشر، اميدى به اينده زندگى خود دارد؟ راه حل چيست؟

آيا بشر خود مى تواند با طرح برنامه اى که ضمانت اجرايى نيز داشته باشد صلاح وسعادت را بر کلّ عالم حکم فرما سازد؟ قطعا اين چنين نيست ولذا تاکنون نتوانسته است چنين کارى بکند وبعدها نيز به تنهايى نمى تواند چنين کارى را انجام دهد. لذا ضرورت اقتضا مى کند که مصلحى غيبى از جانب خداوند متعال براى هدايت ونجات بشر ظهور کرده ومردم را از اين بلاها نجات بخشد واو کسى غير از مهدى موعود عليه السلام نيست.

 

پی نوشت :

(13) سوره بروج، ايه 8-1.

(14) مروج الذهب، ج 3، ص 166و167.

موعود شناسى وپاسخ به شبهات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

نظر دهيد